ÁSZF

1
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Üdvözöljük a https://akademia.hrkopo.hu honlapon. Szolgáltatásaink weboldalunkon keresztül
történő vásárlásakor és / vagy bármely szolgáltatásunk igénybevétele során, Ön elfogadja jelen
Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).
Jelen ÁSZF a www.hrkopo.hu webhelyén kötött szerződéses ügyletek esetén alkalmazandó.
Az ÁSZF teljes szövege a www.hrkopo.hu/aszf címen érhető el.
Ön kifejezetten elfogadja, hogy honlapunkat / webáruházunkat saját felelősségére használja.

 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA
  A HR KOPÓ brand 2020-ban alakult.
  Jelenleg üzemelő honlapjaink:
  https://akademia.hrkopo.hu
  www.hrkopo.hu
  Célunk, hogy hasznos, szakmai társai legyünk a magyar kis és középvállalatok számára, HR,
  jogi, munkavédelmi, pénzügyi, marketin, PR és egyéb vállalkozói kérdésekben.
  Olyan HR tudásbázist teszünk elérhetővé, amelyet bárki igényeinek megfelelően tud használni.
  Szolgáltatásaink:
 • havi díjas előfizetéssel igénybe vehető szolgáltatások, amelyhez bármikor csatlakozhatnak
  ügyfeleink
  -ingyenesen, valamint térítéshez kötött módon, honlapunkról letölthető tudásanyagok
 • a HR KOPÓ Akadémia által szervezett, megalkotott és tartott képzéseken való részvételi
  lehetőség
  -egyedi üzleti, HR, jogi, pénzügyi, munkavédelmi, marketin, PR és sajtó tanácsadás
 1. CÉGADATOK
  Cég neve: HRK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
  Cég székhelye: 8086 Felcsút, Napsugár utca 14
  Cégjegyzékszám: 07-09-034012
  Adószám: 14965452-2-07
  Képviselő: Purkald Krisztina
  E-mail cím: iroda@hrkopo.hu
 2. HONLAPUNKON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS LÉPÉSEI
  Első lépés: Regisztráció
  Webáruházunkban regisztrációval vásárolhatja meg csomagjainkat, szolgáltatásainkat.
  2
  Amennyiben regisztrál,
  • megvásárolhatja szolgáltatásainkat, valamint részt vehet képzéseinken
  • kijelenti, hogy ismeri és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit,
  • ismeri és elfogadja a weboldalunkon közzétett egyéb irányelveket és szabályokat,
  • hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint történő
  kezeléséhez és feldolgozásához.
  Regisztrációkor a Vállalkozás automatikus e-mailt küld Önnek, melyben megerősíti a
  regisztrációt.
  A regisztráció során megadott információnak pontosnak és érvényesnek kell lennie. Ha
  valamelyik regisztrált adata megváltozik, kérjük, módosítsa azt profiladatai alatt, vagy
  értesítsen minket.
  Abban az esetben, ha a regisztráció során érvénytelen vagy nem létező adatokat ad meg, a
  Vállalkozással kötött szerződés érvényét veszti.
  Az alábbi esetekben a Vállalkozás nem vállal felelősséget az okozott károkért (a lista nem
  kizárólagos):
  •egy másik személy adatait használva veszi igénybe szolgáltatásainkat;
  •elfelejtette jelszavát, vagy jelszavát / felhasználónevét egy harmadik személy rendelkezésére
  bocsátotta, és ezen harmadik személy az Ön adatait felhasználva vásárol és / vagy veszi
  igénybe szolgáltatásainkat;
  Annak érdekében, hogy a vásárlás egyszerű és biztonságos legyen, a Vállalkozás Secure Socket
  Layer (SSL) technológiát alkalmaz.
  Második lépés: Megrendelés
  A regisztráció után megkezdheti a vásárlást. Számos szolgáltatásunk, üzleti csomagunk,
  képzésünk közül választhat, a kívánt terméket (termékeket), szolgáltatást, képzést a
  bevásárlókosárba helyezheti, azaz előfizethet rájuk.
  Harmadik lépés: Check out / Fizetés
  Miután ellenőrizte kosarát, a Check out / Fizetés gombra kattintva folytathatja a vásárlási
  folyamatot. A gombra kattintva elkezdheti a fizetési eljárást.
  Megrendelés ellenőrzése: Az oldal végén található „Megrendelés ellenőrzése” gombra
  kattintva szerkesztheti megrendelését, beleértve az ügyfél adatokat, a fizetési módot.
  Megrendelés véglegesítése: A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a kiválasztott
  fizetési módon fizetheti ki a szolgáltatás árát. A megrendelés véglegesítésekor a végső ár
  tartalmazza a vételárat és az összes egyéb vonatkozó díjat (ha van ilyen). Ennélfogva a –
  választott fizetési mód használatával – fizetendő végső ár, az az ár, amely alapján megkapja a
  hozzáférést a termékekhez, csomagokhoz, az azokban található információs adatbázishoz.
  3
  Negyedik lépés: Rendelés visszaigazolása
  A megrendelést követően, a Vállalkozás késedelem nélkül, küld egy megrendelés
  visszaigazoló e-mailt.
  3.1. Tréningeken, képzéseken való részvétel általános szerződési feltételei
  A tréningek, képzések a HR KOPÓ Akadémia szerzői jogi védelme alatt álló tudásanyag
  személyes jelenléten alapuló, vagy online felületen szervezett tréningen, képzésen való
  részvétel biztosítása a Megrendelő számára, továbbá a tréning, képzés lebonyolítása és az adott
  képzéshez kapcsolódó segédanyagok rendelkezésre bocsátása. A tréning, képzés előadásokból,
  egyéni és páros gyakorlatokból, csoportos megbeszélésekből, és kiegészítő szolgáltatásként –
  szükség esetén – egyéni konzultációból áll.
  3.1.1. A szerződés tárgya
  Jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a 3.1. pontban foglalt Szolgáltatást a
  Szolgáltatótól.
  A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a HR KOPÓ Akadémia munkatársai, valamint
  megbízottjai.
  A Vállalkozás honlapján közzétett tréningeket a Vállalkozás folyamatosan frissíti, aktualizálja,
  valamint esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé honlapján.
  3.1.2. A szerződés létrejötte
  Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” –
  között, a Megrendelő által a https://akademia.hrkopo.hu weboldalon található email címen
  történő kapcsolatfelvétellel, vagy jelentkezési lap kitöltésével, az Adatvédelmi tájékoztató és
  az ÁSZF elfogadásával, valamint az adott szolgáltatás árának megfizetésével jön létre.
  A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve
  szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
  A jelentkezés során a Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell
  lenniük. A Megrendelő vagy annak törvényes képviselője a Jelentkezési lap kitöltésével és az
  ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megadott adatok hiánytalanok és valósak.
  4
  Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató
  a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után a Szolgáltató honlapján, a szolgáltató
  által meghirdetett időpontban megkezdje.
  3.1.3. Jelentkezés visszaigazolása
  A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését
  visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt
  indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek
  visszaigazolásra.
  3.1.4. Szolgáltatási díj, annak megfizetése és a lemondás feltételei
  A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a https://akademia.hrkopo.hu weboldalon, vagy annak
  aloldalain feltüntetett szolgáltatási díjra jogosult. A szolgáltatási díj a szerződéses szolgáltatás
  teljes ellenértékét tartalmazza és a díjbekérőben megjelölt ütemezés szerint előre történő banki
  utalással kerül kiegyenlítésre.
  A Szolgáltatás díjmentes lemondására kizárólag írásban, legkésőbb a Szolgáltatás kezdetét 14
  nappal megelőzően van lehetőség.
  Szolgáltató a Szolgáltatás kezdő napját megelőző 14 napon belül a jelentkezés átruházására
  vagy lehetőség szerint a befizetett díj későbbi Szolgáltatásra történő felhasználására biztosít
  lehetőséget, azonban a már befizetett díjat nem áll módjában visszatéríteni.
  3.1.5. Szolgáltató felelőssége és a kártérítési felelősség kizárása
  A Szolgáltatás jellege szerint megbízási jogviszony, amelynek a sikeressége és az azzal való
  elégedettség a Megrendelő közreműködésén múlik elsősorban, így ebből adódóan nem fűződik
  hozzá eredménykötelem.
  A Szolgáltató vagyoni és nem vagyoni felelőssége a Megrendelő felé a Polgári
  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) vonatkozó szabályai
  szerint áll fenn.
  A Szolgáltató kizárja felelősségét az alábbi esetkörökben:
  • minden olyan esetben, ha a Megrendelő nem, nem teljeskörűen vagy nem a valóságnak
  megfelelően nyilatkozott a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos lényeges
  adatokról, információkról,
  • vis maior esetén;
  5
  • ha a Megrendelő vagy törvényes képviselője által közölt adat, információ nyilatkozat,
  illetve teljesítendő fizetési kötelezettség a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem
  teljesül, elveszik, vagy késedelmet szenved. Különösen ilyen eset a Szolgáltatóhoz
  vezető adatátviteli (internet) hálózat túlterhelődése, elérhetetlensége, vagy a
  Megrendelő informatikai rendszerének hibás működése;
  • minden olyan esetben, ha Megrendelő a tanfolyam helyszínéül szolgáló helyiségek
  használatára vagy a tanfolyamon való részvételre vonatkozó Házirendben foglalt
  szabályokat nem tartja be;
  • a Megrendelő együttműködésének elmaradásából, illetve a tanfolyamon résztvevő
  többi Megrendelő magatartásából eredő károkért;
  3.2. Egyedi szerződések
  Minden, jelen általános szerződési feltételekben nem részletezett, egyedi üzleti, HR, jogi,
  pénzügyi, munkavédelmi, marketin, PR és sajtó tanácsadás feltételeiről a Felek előzetes
  egyeztetést követően, külön írásban rendelkeznek.
 3. VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK
  Webáruházunkban a vásárlási árak forintban vannak feltüntetve. Vásárlási áraink a vonatkozó
  magyar adószabályoknak megfelelően, tartalmazzák az ÁFA-t.
  A bankszámlakivonatában szereplő terhelések Purkald Krisztina ev. néven jelennek meg majd.
  Alkalmanként meghirdetett, különleges akcióinkról részletes tájékoztatást adunk honlapunkon.
  A Vállalkozás az alábbi fizetési formákat fogadja el:
  Banki átutalás
 4. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
  A Vállalkozás szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen terv, ötlet, alkotás, szoftver,
  technológia, eljárás, folyamat, dokumentáció, képzés, tréning (a továbbiakban szellemi
  tulajdonok) bármely formája szerzői jogi védelem alatt áll, és ezek mindegyike vagy akár csak
  azok része, a Válallkozás kizárólagos tulajdonát képezi. Bármely szolgáltatásunk használatával
  Ön nem nyer jogosultságot a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó védjegy,
  márkanév vagy logó használatához.
  6
  A Vállalkozás fenntart magának minden, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos
  tartalomhoz köthető jogot, beleértve, de nem kizárólagosan a honlap és a webáruház
  tartalmakat is. Semmilyen, a honlapon elérhető információ vagy anyag nem módosítható, nem
  dolgozható fel, nem tehető közzé és semmiféle kereskedelmi céllal nem használható fel a
  Vállalkozás kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, melyeket az adott szolgáltatási
  csomag tartalmaz.
 5. ADATVÉDELEM
  Az adatvédelmet illetően kérjük, tekintse meg adatvédelmi irányelveinket:
  https://hrkopo.hu/files/1/adatvedelmi_tajekoztato_hr_kopo.pdf
  NAIH regisztrációs szám: B/2021/001860
 6. EGYÉB INFORMÁCIÓK
  Panaszkezelés: a Vállalkozás törekszik bármely panaszának tárgyalásos, vagy egyéb békés
  módon történő barátságos rendezésére. Panaszát címünkre megküldve, írásban vagy telefonos
  elérhetőségünkön szóban tudja bejelenteni. Szóbeli bejelentését a Vállalkozás azonnal
  megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha nem elégedett az eredménnyel, vagy nincsen
  lehetőség azonnali megoldásra, jegyzőkönyvet kell készíteni. A Vállalkozás minden írásbeli
  panaszra írásban válaszol a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül. Abban az
  esetben, ha a Vállalkozás nem fogadja el panaszát, azt meg kell, hogy indokolja. Az Ön
  panaszával kapcsolatos jegyzőkönyvet a Vállalkozás három (3) évig őrzi meg. Az
  ügyfélszolgálat elérhetősége, ahová panaszával fordulhat, a következő:
  HR KOPÓ Ügyfélszolgálat
  Kelemen Csilla
  Telefonszám: + 36 70 678 5454
  E-mail cím: marketing@hrkopo.hu
  Panaszkezelés: panasz@hrkopo.hu
  Panaszát a Magyar Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is benyújthatja:
  Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1051. Budapest, Sas u.19. III. em., Magyarország
  Telefonszám: +36 1 450-2598
  Általános Rendelkezések:
  7
  Ez az ÁSZF 2021. februárjától alkalmazandó, és visszavonásig érvényes.
  Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ÁSZF bármely részét honlapunkon közzétett
  frissítésekkel és változtatásokkal, saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy
  kicseréljük.
  A megrendelés leadása után bevezetett változtatások nincsenek hatással a megrendelésre,
  kivéve, ha törvény írja elő nekünk e változtatásokat.
  Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze honlapunkon a változásokat. Kérjük, mindig
  figyelmesen olvassa el az aktuális ÁSZF-et. Ha használja weboldalunkat és / vagy
  webáruházunkat, akkor azt az ÁSZF elfogadásának kell tekinteni. Ez az ÁSZF nem került
  nyomtatásra, csak elektronikus formában létezik, és nem tekinthető írásos szerződésnek. Ezen
  ÁSZF irányadó joga a magyar jog. Ha van olyan magatartási kódex, amely szabályozza a
  Vállalkozás üzleti magatartását, akkor az szerepel az ÁSZF-ben. Ennélfogva jelen ÁSZF-ben
  nem szereplő bármely más magatartási kódex nem alkalmazható.
  Felelősségvállalási nyilatkozat: Kizárólag ebben az ÁSZF-ben szerepel minden olyan
  felelősség, amit a Vállalkozás a szolgáltatások tekintetében felvállal. A Vállalkozás nem vállal
  felelősséget az ÁSZF hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokért.
  Elválaszthatósági Záradék: Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé
  vagy végrehajthatatlanná válik, az ÁSZF egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.
  Jogosultságokról való lemondás: Amennyiben a Vállalkozás nem gyakorolja jelen ÁSZFből, egyéb szabályokból vagy jogi rendelkezésekből származó jogait, akkor az nem tekinthető
  e jogokról történő lemondásnak. Bármely lemondó nyilatkozatot írásban kell megtenni.
  Vis major: A Vállalkozás nem vállal felelősséget azokért a késedelmekért, melyek külső, általa
  nem befolyásolható okok miatt álltak elő, és amelyeket a visszaigazoló e-mail kiadásakor nem
  lehetett előre látni, illetve azokért a késedelmekért, melyeket ésszerű kiigazításokkal vagy
  változtatásokkal nem lehetett volna megelőzni vagy elkerülni.
  A magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazása: A jelen ÁSZF, vagy a Felek közötti egyedi
  szerződések által nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.
  törvénye irányadó.