GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a HR KOPÓ szolgáltatásainak igénybevétele esetén
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU)
2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).
1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
A HR KOPÓ kiemelt figyelmet fordít arra, a hogy tevékenysége során tudomására jutott személyes
adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a
továbbiakban: a „Rendelet” vagy „GDPR”), Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Jelen Tájékoztatót a HR KOPÓ, mint adatkezelő („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak
érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján
megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető
jogosítványokról.
A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező rendelkezései között
meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.
2. ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Név: Simóka Krisztina EV
Székhely: 1063 Budapest, Szondi utca 42/B Fsz. 06.
Nyilvántartási szám: 55607494
Telefonszáma: +36 70 273 9298
Email cím: iroda@hrkopo.hu
Honlap címe: www.hrkopo.hu

3. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ
ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

#Adatkezelési célAdatkategóriaJogalap
1.A HR KOPÓ
szolgáltatásának
igénybevételére
vonatkozó szerződés
előkészítése,
megkötése és
teljesítése
Természetes
személyes azonosítók
Mesterséges
azonosítók
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerint az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges
2.Szolgáltatás
minőségének emelése:
személyre szabott
tanácsadás
Természetes
személyes azonosítók
Mesterséges
azonosítók
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint az érintett önkéntes, tájékoztatáson
alapuló hozzájárulása
3.Regisztrációs adatok
azonosítása
Mesterséges
azonosítók
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint az érintett önkéntes, tájékoztatáson
alapuló hozzájárulása
4.Weboldal funkciók
használatának
azonosítása
Mesterséges
azonosítók
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint az érintett önkéntes, tájékoztatáson
alapuló hozzájárulása
5.Ügyfél tájékoztatása,
előfizetés egyeztetése,
pénzügyi feltételek
teljesítése, szolgáltatás
elvégzéséhez
kapcsolattartás
Kapcsolati
információk
Ügyfél fizetési adatok
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerint az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges
6.Hírlevél küldéseKapcsolati
információk
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint az érintett önkéntes, tájékoztatáson
alapuló hozzájárulása
7.A szerződéssel
kapcsolatos számlázás,
garancia vagy egyéb
pénzügyi folyamatok
lebonyolítása
Ügyfél fizetési adatokGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerint az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges
8.PanaszkezelésKapcsolati
információk
Természetes
személyes azonosítók
Mesterséges
azonosítók
Ügyfél fizetési adatok
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerint az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges
Ftv. 17/A. § (7) bek.

3.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Cookie definíciója
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az
egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy
titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát
is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik)
vonatkozó leírása tartalmazza.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön
hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt
rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.
Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a
látogató. Élettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát.
Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes
nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a
böngésző bezárásáig tart.
Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookieazonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat – például a NID és SID
cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google keresésben látható hirdetések
testre szabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön
legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való
korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy
egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása
annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről
szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések
megjelenítésének elkerülése.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és
jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy
egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő
cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett
a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt –
felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben
(például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display
Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy
szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára ezen típusú cookie-k
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek
a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban,
vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót
azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az
ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Referer cookie-k: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.
Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a
látogató. Élettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát.
Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes
nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a
böngésző bezárásáig tart.
Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével
a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal
tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook
pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket
jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt
tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhat:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyour-computer
• Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito

• Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-deletecookies
3.2. Remarketing
• Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

• Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/
• Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=hu
• Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
• Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cooki
tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

• Google Analitycs
tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/c
ookie-usage?hl=hu
4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) kezelt személyes adatokat
Adatkezelő az adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Azon személyes adatok esetében, ahol az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja (szerződés teljesítése) Adatkezelő a személyes adatokat, de legkésőbb a szerződés megszűnését
követően a Ptk. szerinti általános elévülési idő leteltéig (5 évig) kezeli.
Amennyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, az Adatkezelő a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján a bizonylatokat, és így az azokon szereplő személyes adatokat
8 évig őrzi.
Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

5. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, ADATFELDOLGOZÓK
A weboldal üzemeltetője és a hrkopo.hu e-mail címek adatainak kezelője, amelyen keresztül a HR Kopó
előfizetési szolgáltatásai folynak, az adatok mentésére szolgáló tárhely biztosítója:
Tárhely szolgáltató: Tárhely.eu
https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi az adatvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükséges, megfelelő technikai, fizikai és eljárás- biztonsági intézkedéseket. Az
elektronikusan tárolt adatokhoz kizárólag a munkakörük alapján jogosult személyek férnek hozzá
munkaköri feladataik teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági rendszer).
7. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY
NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő
adattovábbítás nem történik.
8. ÉRINTETTI JOGOK
Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintettek részére az
alábbi jogokat biztosítja:
• Hozzáféréshez való jog;
• Tájékoztatáshoz való jog;
• Helyesbítéshez való jog;
• Törléshez való jog;
• Az adatkezelés korlátozásához való jog;
• Adathordozhatósághoz való jog;
• Tiltakozáshoz való jog.
Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:
8.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e.
Amennyiben igen, Adatkezelők a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok
kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az
adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti
jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő
panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve
a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő
adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított
megfelelő garanciákról is.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve,

ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.
8.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban
(postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.
Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az
adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást
követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az
Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.
8.3. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles az érintett erre vonatkozó kérésének eleget tenni a GDPRban (17. cikk) meghatározott esetekben.
Abban az esetben, ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik
személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén Adatkezelő
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik
részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
8.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes;
• Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
8.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Adatkezelő,
ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
8.6. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben
az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz
fordulni.
Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a
visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a fenti
elérhetőségeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban egy
hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott
intézkedésekről.
9. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS
JOGA
Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:
– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: http://naih.hu
A fentieken túl az érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az
alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek